Doa-Doa Iftitah Rasulullah SAW

Rasulullah s.a.w. memulakan bacaan sesudah takbir dengan doa-doa yang BERBAGAI-BAGAI yang didalamnya mengandung puja-puji kepada Allah SWT. Baginda s.a.w. bersabda: 

   

Tidaklah sempurna solat seseorang di antara manusia, sehingga ia bertakbir, memuji Allah dan memuja-Nya serta membaca apa yang mudah baginya dari ayat-ayat Al-Qur’an…. (Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Adz-Dzahabi).   

  

Diantara doa-doa iftitah yang dibaca Rasulullah s.a.w. adalah :   

  

   

 1. Maksudnya : Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahanku, sebagaimana kain putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, dengan salju dan embun. Do’a ini dibaca dalam sholat wajib. (Bukhari, Muslim dan Ibnu Abi Syaibah).   

  

   

2. Maksudnya : Ya Allah, aku mensucikan Engkau, dan senantiasa memuji Engkau, nama Engkau selalu bertambah berkahnya dan keagunganMu selalu bertambah tinggi, dan tidak ada Tuhan selain dari pada Engkau. (Abu Dawud dan Hakim disahihkan oleh Adz-Dzahabi).      

  

Dalam riwayat lain Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya ucapan yang paling disukai oleh Allah adalah apabila seorang hamba mengucapkan : Sub-haanaka Alloohumma….. seterusnya sama dengan nombor 2. (Ibnu Mandah –> sahih; Nasa’i —>mauquf dan marfu’).   

   

Sama dengan nombor 2. Dan di dalam solat lail/malam, Baginda s.a.w. menambahkan dengan : 

   

  

  

 3. Maksudnya : Tidak ada illah selain Allah (3x), Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya (3x). (Abu Dawud dan Ath-Thohawi —> hasan)

    

  

   

4. Maksudnya : Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya dan Maha Suci Allah pagi dan petang hari). Seorang laki-laki di antara para sahabat mengucapkan doa ini, lalu Rasululluh s.a.w. bersabda, “Aku kagum dengannya dan dibukanya pintu-pintu langit dengannya. (Muslim dan Abu ‘Uwanah). Dalam hadith lain diriwayatkan Abu Na’im dari Jabir bin Muth’im bahwasanya Rasululluh s.a.w. mengatakan hal itu dalam solat sunnat.   

    

   

   

    

   

   

5. Maksudnya : Ya Allah, Tuhan Malaikat Jibril, Mika’il dan Isrofil, Pencipta Langit dan Bumi, Yang mengetahui Alam Ghaib dan Alam Nyata, Engkaulah Hakim di antara hamba-hamba-Mu di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah kebenaran kepadaku di dalam apa yang mereka perselisihkan itu dengan izin Engkau, kerana sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. (Muslim dan Abu ‘Uwanah).   

    

    

   

6. Maksudnya : Baginda s.a.w. mengucapkan takbir 10x; tahmid 10x; tasbih 10x; tahlil 10x dan ber-istighfar 10x.   

  

Kemudian beliau bersabda :               

                                                                                                                                      

   

Maksudnya : Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kesempitan pada hari perhitungan. (Ahmad dan Ibnu Syaibah; Abu Dawud dan Ath-Thobroni —>sahih).
   

  

   

    

7. Maksudnya : Allah Maha Besar 3x, Yang Mempunyai Kerajaan yang Amat Besar, Kekuasaan, Kebesaran dan Keagungan. (Ath-Thoyalisi dan Abu Dawud —> sahih).   

    

   

8. Maksudnya : Wal-hamdulillaahi hamdan-ka-tsiiron thoy-yibam-mubaarokan-fiiih.   

    

Do’a iftitah ini diucapkan oleh seorang laki-laki. Maka bersabdalah Rasulullah s.a.w., Aku telah melihat dua belas malaikat bergegas-gegas kepadanya (doa itu). (Muslim dan Abu ‘Uwanah).   

    

   

9. Maksudnya : Ya Allah segala puji bagi Engkau. Engkau adalah cahaya bagi langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan segala puji bagi Engkau. Engkau penjaga dan pemelihara langit dan bumi serta orang-orang yang ada di dalamnya- [Dan segala puji bagi Engkau, Engkau raja langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya]- Dan segala puji bagi Engkau, Engkau Maha Benar, janjiMu Benar, firmanMu benar, pertemuan denganMu adalah benar, syurga itu benar, neraka itu benar, hari kiamat itu benar, para nabi itu benar dan Muhammad itu benar. Ya Allah, kepadaMu aku berserah diri, kepadaMu aku bertawakkal, kepadaMu aku beriman, kepadaMu aku bertaubat, kepadaMu aku mengadukan perselisihanku dan kepadaMu aku memohon keputusan. Engkau Robb/Tuhan kami dan kepadaMu kami kembali. Maka, ampunilah dosa-dosaku, baik yang telah aku lakukan maupun yang belum aku lakukan, dan apa-apa yang aku sembunyikan dan apa-apa yang aku nyatakan. [Sesungguhnya Engkau lebih mengetahui tentang itu dari aku], Engkau yang dahulu dan Engkau yang terakhir, Engkau Tuhanku tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada kekuatan selain daripada Engkau. Do’a ini dibaca Rasulullah s.a.w. di dalam solat lail. (Bukhari, Muslim, Abu ‘Uwanah, Abu Dawud, Ibnu Nashr dan Ad-Darimi).   

  

   

Maksudnya : Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langt dan bumi, dengan keadaan lurus dan berserah diri, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang msyrik. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku, kuserahkan kepada Allah Robb semesta alam. Tidak ada sekutu bagiNya, demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (dari orang-orang yang berserah diri]. Ya Allah Engkau adalah Raja. Tidak ada Robb selain Engkau, Maha Suci Suci Engkau dan aku memujiMu. Engkau Robbku dan Aku hambaMu, aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah seluruh dosaku, kerana tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain daripada Engkau. Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik, kerana tidak ada yang menunjukkan kepadanya selain daripada Engkau, dan jauhkanlah aku dari yang buruknya, kerana tidak ada yang menjauhkannya daripadaku selain daripada Engkau. Kusambut panggilan Engkau dan kuikuti perintahMu. Seluruh kebaikan itu ada padaMu dan kejahatan itu tidak berasal dariMu, dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Engkau beri hidayah. Aku denganMu dan kepadaMu. Tidak ada keselamatan dan perlindungan dariMu, kecuali kepadaMu. Wahai Robb kami bertambah-tambahlah keberkatanMu dan bertambah-tambah pulalah keluhuranMu. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadaMu. Baginda s.a.w. mengucapkan doa ini di dalam solat fardhu dan solat sunat. (Muslim, Abu ‘Uwanah, Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibba, Ahmad, Syafi’i, Thobrani). Didalam riwayat lain dikatakan bahwa bacaan ini dilakukan Rasulullah s.a.w. dalam sholat malam (Muslim).
   

11. Sama dengan doa diatas sampai dengan kalimat : wa ana awwalul-muslimiin .   

  

Beliau menambahnya dengan kalimat :   

   

11. Maksudnya : Ya Allah tunjukkan aku kepada akhlak yang paling baik dan perbuatan yang paling baik, kerana tidak ada yang menunjukkan kepadaku selain dari pada Engkau. Dan peliharalah aku dari akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatan yang buruk, kerana tidak ada yang memeliharaku daripadanya selain daripada Engkau. (Nasa’i dan Daroqutni —> sahih).   

 

Catatan 1.: walaupun dalam mengutip hadith-hadith di atas ada tertulis doa yang ini diamalkan dalam solat sunnat/lail dan lainnya dalam solat fardhu/wajib; tetapi tidak ditemukan adanya larangan untuk menerapkan hadith-hadith (doa-doa iftitah ini berlainan dengan sifat solat dimana ia pertama kali bersumber. Apakah dengan demikian ia boleh diterapkan dalam semua solat ? Walloohu a’lamu bish-showaab.   

 

Catatan 2: di dalam kita membaca kisah-kisah tentang hadith-hadith ini terbaca ada beberapa sahabat yang berkreasi membuat sendiri doa iftitah dan dibenarkan oleh Rasulullah s.a.w. sehingga dapat menjadi pegangan bagi kita untuk boleh melafazkan do’a yang dibenarkan oleh Rasulullah s.a.w. tersebut.. Tentunya dengan keyakinan bahawa setelah Rasulullah s.a.w. wafat, maka sudah tidak boleh dibuat lagi do’a iftitah yang baru.   

Walloohu a’lamu bish-showaab.

 

Dipetik & diubahsuai daripada : http://irdy74.multiply.com/journal/item/238

Advertisements

One thought on “Doa-Doa Iftitah Rasulullah SAW

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s